Vietnam Airlines lên kế hoạch vận chuyển gần 25 triệu lượt khách

Vietnam Airlines đang lên kế hoạch vận chuyển khoảng 24,97 triệu lượt khách, tăng 10,8% với 2017, sản lượng hàng hoá đạt khoảng 320 nghìn tấn hàng hoá.


Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, năm 2018, tốc độ tăng trưởng hàng không Việt Nam dự báo chậm lại, chỉ tăng khoảng 11% so với năm 2017. Vietnam Airlines đang lên kế hoạch vận chuyển khoảng 24,97 triệu lượt khách, tăng 10,8% với 2017, sản lượng hàng hoá đạt khoảng 320 nghìn tấn hàng hoá.

Cũng trong năm 2018, Vietnam Airlines định hướng tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm phù hợp với mục tiêu dài hạn để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, gồm đầu tư đội tàu bay, cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin.

Năm 2017, Vietnam Airlines dự tính sẽ vận chuyển 21,9 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với năm 2016. Sản lượng hàng hoá vận chuyển dự kiến đạt 310 nghìn tấn hàng hoá, tăng 14,6%./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

MỘT SỐ ĐIỂM ĐẾN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG
Khuyến mãi Vietnam Airlines
Khuyến mãi Vietnam Airlines
Khuyến mãi Vietnam Airlines
Khuyến mãi Vietnam Airlines